F-gas opbevares på flaske

​F-gas, som også kaldes for flaskegas, flydende gas eller propangas. LPG er den internationale betegnelse (Liquefied Petroleum Gas) for den gas, som vi anvender i både flasker og tanke. F-gas er kendetegnet ved at være en effektiv, miljøvenlig og let transportabel energikilde.


F-gas er blevet anvendt i Danmark siden 1930’erne til f.eks.:


  • Gaskomfur
  • Campingvogn
  • Gasradiator
  • Gasvandvarmer
  • Gastørretumbler


Godt for miljøet

F-gas er en miljøvenlig energikilde, som kan anvendes uden risiko for forurening, da den ikke indeholder giftige bestanddele og i øvrigt straks fordamper, hvis den kommer ud i det fri. F-gas er klart det mest miljøvenlige af de fossile brændstoffer og har blandt andet en lav CO2-udledning ved forbrænding og et lille indhold af NOx.

Lovpligtigt eftersyn for en sikkerheds skyld

F-gas er ikke farlig i sig selv, men ved forkert brug af gassen eller ved defekter på udstyret kan der opstå lækager. Det er derfor vigtigt, at man altid er omhyggelig med det gasforbrugende udstyr og sikrer, at slanger, fittings og udstyr er godkendt og i ordentlig stand.


Gasudslip sker heldigvis yderst sjældent og forårsages næsten altid af fejlbetjening eller dårligt vedligeholdt udstyr, da selve F-gassen håndteres i godkendte flasker og tanke, der er underlagt lovpligtige eftersyn.

Hos VVS-GÅRDEN har vi stor erfaring med F-gas. Kontakt os på tlf. 62 21 28 36 så vi kan hjælpe dig med rådgivning og et uforpligtende tilbud.