Radiatorsystemer

​Overordnet set findes der to system, når vi snakker om vandbårne radiatoranlæg - 1 og 2 strengs anlæg.

Princippet i et 1-strengsanlæg

Et 1-strengsanlæg er et varmeanlæg hvor der kun et ført en streng frem til radiatoren. Hovedrøret fungerer således både som fremløbsrør og returløbsrør fra radiatoren. Der er flere forskellige måder at opbygge et 1-strengsanlæg på. Valget af anlæggets opbygning skal tage hensyn til ejendommens udformning. Ved 1-strengsanlæg bør du ikke vælge en kedel med lille vandindhold.

Princippet i et 2-strengsanlæg

Et 2-strengsanlæg betegner et varmeanlæg, hvor der er ført to strenge (hovedrør) frem til radiatorerne, det vil sige et hovedrør til fremløbsvand og et hovedrør til returvand fra radiatorerne. Alle radiatorer i anlægget har samme fremløbstemperatur og afkøling. Anlægget er på grund af den ensartede temperatur lettere at regulere end et 1-strengsanlæg. Der er flere forskellige måder at opbygge et 2-strengsanlæg på. I valget af anlæggets opbygning skal man tage hensyn til ejendommens udformning.

Prima så kan alle radiator bruges til enten 1 eller 2 strengsanlæg. det er kun et spørgsmål om designe. ????

Ønsker ud at vide mere om radiator system så kontakt VVS-GÅRDEN 62 21 28 36 vi står parat med rådgivning eller et uforpligtende tilbud.