Solvarmeanlæg producerer klimaneutral varme.

​Med et solvarmeanlæg til kan du producerer klimanetral varme til opvarmning af boligen og det varme vand, men du skal være opmærksom på, at et solvarmeanlæg ikke kan stå som eneste varmeforsyningskilde. Afhængig af størrelsen på solvarmeanlægget, anlægstype og hvor stort et forbrug man har, kan et solvarmeanlæg normalt dække op til ca. 30 procent af varmeforbruget og ca. 60 procent af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig.

Solvarme er et godt supplement til varme og varmtvands forsyning. Solfangere kombineres derfor også ofte med olie-, brænde- eller træpillefyr. Fordelen ved at kombinere solfangere med en hovedkedel er, at du i sommerperioden, ca. 4-5 måneder om året, kan slukke helt for kedlen, og udelukkende udnytte varmeforsyningen fra solvarmeanlægget, og derved opnå markante besparelser.

Ønsker ud at vide mere om Solvarmeanlæg så er EnergiTjenesten et godt sted at starte.

Eller kontakt VVS-GÅRDEN 62 21 28 36 vi hjælper dig med rådgivning eller et uforpligtende tilbud.